बाह्रौँ कक्षा उत्तीर्ण गरेका युवाहरूका लागि सरकारी सेवाको सुनौलो मौका : केन्द्र सरकारका विभिन्न विभागमा भर्ती

कालेबुङ / 5 दिसम्बर 2017 बाह्रौँ श्रेणी उत्तीर्ण गरेका बेरोजगार युवाहरूका लागि भारत सरकारका विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका विभागहरूमा प्रतियोगितात्मक परीक्षामार्फत्…

Read More